Mon­deo rodi­čů na výmě­ně gum

Já vím, já vím, není to Rover — ale je to ale­spoň „o autech“ 😉 😉

Mon­deo V6 2.5 lit­ru ve 180 koních je poměr­ně zají­ma­vá zále­ži­tost, navíc se spo­tře­bou cca 9,3 lit­ru / 100 km 😉 Což není tak hroz­né. A jede fakt výborně.

Na obráz­cích níže v gale­rii vidí­te, jak se na něm mění zim­ní gumy za letní.