Pří­pra­va na technickou

Vůz půjde na tech­nic­kou a pár sou­vi­se­jí­cích oprav 9. 112015 😉

Bude před tím potřeba:

  • Vymě­nit olej + filtr
  • Zkon­t­ro­lo­vat netěsnosti
  • Roz­běh­nout ven­ti­lá­tor i na 2. stu­peň, abychom pořád nemě­li tornádo 🙂

To je snad vše.