Pří­pra­va na tech­nic­kou

Vůz půjde na tech­nic­kou a pár sou­vi­se­jí­cích oprav 9. 11. 2015 😉

Bude před tím potře­ba:

  • Vymě­nit olej + fil­tr
  • Zkon­t­ro­lo­vat netěs­nos­ti
  • Roz­běh­nout ven­ti­lá­tor i na 2. stu­peň, abychom pořád nemě­li tor­ná­do 🙂

To je snad vše.