Před­no­vo­roč­ní údrž­ba Roveru ;)

Dnes jsme s Mirjam dost zásad­ně „vysmej­či­li“ Rove­ra uvnitř — luxo­vá­ní, čiš­tě­ní pota­hů, čiš­tě­ní madel a obec­ně vtniř­ku, přesklá­da­li jsme věci v kuf­ru… Pros­tě je to zase výstav­ní kus 😉 Až budou nala­ko­va­né pra­hy, až bude zase umy­to (což se udě­lá až poté), bude to doko­na­le výstav­ní kus 😉 😉

Rover je z opravy ;)

Jupí, je doma 😉 Děla­li doce­la dost věcí, ale někte­ré jsou dost zna­tel­ně znát 😉 😉

Čeho jsem si vši­ml hned na prv­ní kři­žo­vat­ce — brz­dy. Doce­la roz­díl 😉 Ne, že by to před tím nebrz­di­lo, ale teď pros­tě brz­dí líp 😉

Během zjiš­ťo­vá­ní ven­ti­lá­to­ru (proč fou­ká jen na stu­peň 3 a 4) omy­lem opra­vi­li i fou­ká­ní, tak­že fou­ká na stu­peň 2 už i. Tak­že výbor­ně, koneč­ně nevo­zím taj­fun v autě, to je pozitivní 😉

Uta­že­nej byl i klíňák a dal­ší věci, tak­že už by to nemě­lo hvíz­dat, vymě­ni­li brz­dov­ku, dopl­ni­li kapa­li­ny, olej do převodovky 😉

A hlav­ně ple­chy — o ty šlo v prvé řadě, nad koly, reza­tá mís­ta jsou fuč 😉 Jsem s nima domlu­ve­nej, že pokud budu chtít, tak v led­nu mi zaří­dí lakýrnamena 😉

Tak­že jupí 😉 😉 Zatím fot­ky žád­né nemám, páč je večer 😉