Ser­vis­ní pří­ruč­ka pro všec­ny, kte­ří si chtě­jí opra­vo­vat Rover 400 doma sami.

Ser­vis­ní pří­ruč­ka ke sta­že­ní. Pro model 416si (a nejen ten) jsem našel ješ­tě dal­ší kom­plet­ní ser­vis­ní manuál.