Návrat Rove­ru z vel­ké tech­nic­ké generálky ;)

Jak jste si asi v člán­ku o při­pra­vo­va­ném ser­vi­su moh­li všim­nout, Rover byl v opra­vě 🙂 Nyní se vrá­til, je toho vět­ši­na opra­ve­na, někte­ré věci, jako např. výmě­na kas­t­lí­ku, to byly jen tako­vé poku­sy ve smys­lu „kdy­by náhodou“ 😉

Důle­ži­té na tom je, že se poda­ři­lo opra­vit všech­ny důle­ži­té věci, namon­to­vat den­ní sví­ce­ní a dát let­ní pneu. Dále se hod­ně uti­šil motor, sice se nepo­da­ři­lo sehnat kon­krét­ní kus, ale pan klem­píř to vzal do ruky a pros­tě vytvo­řil „obal“ výfu­ku, kte­rý to hez­ky těs­ní a auto jede tiše.

Jinak pne­u­ma­ti­ky Fires­to­ne jedou dle oče­ká­vá­ní tiše, přes­ně, nema­jí žád­né „bou­le“ a tak, ješ­tě aby, když jsou nové 😀 Pros­tě je toho hod­ně, co tam teď je opra­ve­no, nej­dů­le­ži­těj­ší byly silenblo­ky a pne­u­ma­ti­ky, vše ostat­ní bylo „tak nějak navíc“ 😉 Za mne spo­ko­je­nost. Zamlže­né (bez kon­takt­ních úda­jů) fak­tu­ry a doku­men­ty níže v galerii:

Příspěvek byl publikován v rubrice Náš Rover a jeho autorem je klusik. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.

 

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..