Aktu­a­li­zo­va­né dokla­dy po dokon­če­ní polo­pře­vo­du 2015

Tech­ni­čák, vel­ký a malý, typo­vý list k taž­né­mu zaří­ze­ní 😉 Stan­dard­ní věci 🙂

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.