Rover z lakovny!

Tak výbor­ně, Rover je z lakov­ny „jako nový“ — spous­ta drob­ných úprav a oprav, ale stá­lo to za to. Krá­sa výsled­ku však vynik­ne až tak za 14 dní, což mi dali limit, abych takhle dlou­ho nejez­dil do myč­ky, pří­pad­ně to myl jen jem­nou hou­bou, je to z díl­ny troš­ku zaprá­še­né, ale budiž.

Níže pak před­klá­dám fot­ky, co jsem vyfo­til před chvil­kou u gará­ží, no. Vypa­dá to fakt super, zatím nemám fak­tu­ru se vším, ale co si z hla­vy pama­tu­ji, tak opra­vo­va­li pra­hy, zava­ři­li výfuk, udě­la­li kom­plet­ní před­ní haupnu (to je asi nej­vět­ší polož­ka na sezna­mu), lemy a tak. Pán říkal, že je to tak na 10 let, než to zase začne rez­nou, ako­rát prý mám tak za 2−−3 měsí­ce jet ješ­tě na vystří­ká­ní dutin, až si lak sed­ne, aby se to zakonzervovalo.

Při­tom se straš­ně divil dvě­ma věcem — za prvé tomu, že když je to brit­ský auto, proč rez­ne, když jim tam pořád prší 😀 a dru­hak té bar­vě samot­né — prý to vůbec nemoh­li tre­fit, je to něja­ká spe­ci­ál­ní „ang­lic­ká barva“, kte­rá má něja­kou div­nou meta­lý­zu, kte­rá se tam postup­ně dává až s lakem a ne pří­mo s bar­vou (pokud jsem to pocho­pil správ­ně). Kaž­do­pád­ně to tre­fi­li vel­mi pěk­ně, vůbec to nevy­pa­dá opra­ve­ně (tím nemys­lím, že to vypa­dá roz­bi­tě, ale jako že to není vidět, že je to opravováno 😀 ).

Nu — dal­ší fot­ky pros­tě dona­hra­ji, až bude vymy­té a vyčištěné 😉

Příspěvek byl publikován v rubrice Náš Rover a jeho autorem je klusik. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.

5 komentářů u „Rover z lakovny!

    • 🙂 Někte­rá mís­ta opra­ve­na nejsou, zase to nechci roz­ha­zo­vat 😉 To pro­be­rem na srazu 😀

  1. Klu­sí­ku, mám 416 si a mám celou levou stra­nu zmr­še­nou. ( Pros­tě jsem netre­fil bar­vu 😀 nemů­žeš dopo­ru­čit toho auto­la­kyr­ní­ka? a ješ­tě mám pro­blém s otáč­ka­ma ale to bys musel vidět co to dělá. Jez­díš na Rover srazy?

    • Ahoj, netu­ším, abych prav­du řekl. Lak mi udě­lal lakýr­ník od Auto Kelly v Plzni a tre­fil to vel­mi dob­ře, tak­že je dopo­ru­ču­ju (ale­spoň jako roz­cest­ník toho, kdo laky dělá).

      Sor­ry za poz­dě­jí odpo­věď, nevši­ml jsem si tvé­ho komentu 😉

    • Ješ­tě k těm Rover sra­zům — nikdy jsem na žád­ném nebyl 🙁 Kdy­si jsem jez­dí­val na Mon­deo sra­zy a byla to legra­ce, ale nějak jsem „z toho“ vypa­dl, ze sra­zo­vá­ní. Mož­ná bych někdy mohl… To je fakt!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.

 

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..