Rover po opra­vě: Prv­ní testy

Od páteč­ní­ho navrá­ce­ní Rove­ru pro­běh­lo něko­lik „tes­tů“ — i když ne pří­mo zatěž­ká­va­cích, spí­še „běž­ně pojízdných“.

Např. v sobo­tu jsme jeli v 5 lidech na šerm. To by neby­lo nic div­né­ho, kdy­by zrov­na ten den nebyl všu­de a na všem cen­ti­me­tr kluz­ké­ho ledu 😀 Jen dojít do gará­že byla akce hod­ná cvi­če­né­ho artis­ty. Doje­li jsme na koneč­nou jed­nič­ky (Náměs­tí Mila­dy Horá­ko­vé) a počka­li tam na Niky a Mar­ti­nu, kte­ré se kolem 11. hodi­ny úspěš­ně doklouza­ly k autu, nalo­ži­li jsme je a spo­leč­ně s dvě­mi hole­mi (na šerm) jsme doje­li na Vini­ce, kde jsme nabra­li Pet­ra. Spo­leč­ně jsme pak doklouza­li do Chrás­tu, kde jsme chvil­ku klouza­li kolem „při­stá­va­cí­ho místa“.

Ale auto jelo skvě­le, žád­né pro­blémy, čili v pořád­ku. Odpo­led­ne po šer­mu jsme ješ­tě chvil­ku strá­vi­li v pří­tom­nos­ti Niky a Mar­ti­ny a vyra­zi­li směr domů. Po ces­tě mě zasti­hl tele­fon a volá Boh­dan, že jest­li jsme jako neza­po­mně­li při­jít na akci, na kte­rou jsme měli při­jít. Se zdě­še­ným „D–:“ jsme tedy odbo­či­li na Ame­ric­kou a jali se hle­dat par­ko­vá­ní kolem restau­ra­ce, kam jsme měli dora­zit. Mís­to jsme pak našli po něko­li­ka „okru­zích“ až sko­ro u gym­ná­zia, ale našli.

Během veče­re mě bru­tál­ně roz­bo­le­la hla­va (asi nejsem ješ­tě zce­la zdráv), čili spo­leč­ně s Mirjam a kama­rád­kou jsme vyra­zi­li k autu a pro­to­že Mirjam neří­dí, muse­la nás odvézt prá­vě kama­rád­ka, kte­rá si zajis­té ráda vyzkou­še­la jízdu v Roveru 🙂

Nu a dnes kolem 15. hodi­ny jsme měli být v Roky­ca­nech u Mirjam sest­ry, kte­rá se vrá­ti­la z roč­ní­ho poby­tu „po celém svě­tě“, čili poke­cat a tak podob­ně. Před chvil­kou jsme se vrá­ti­li a Rover šla­pe dob­ře, tak­že žád­ný problém.

Už se těším na dal­ší jízdy 😉

Příspěvek byl publikován v rubrice Náš Rover, Postřehy a jeho autorem je klusik. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.

 

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..