Měře­ní spo­tře­by Roveru

Celou „život­nost“ Rove­ru hned od začát­ku se sna­žím sle­do­vat, jak je na tom auto se spo­tře­bou, evi­du­ji si kaž­dé tan­ko­vá­ní a zaná­ším para­lel­ně do dvou růz­ných data­bá­zí (kaž­dá pak počí­tá spo­tře­bu troš­ku jinak).

Na strán­ce www.klusik.cz i tady na www.rover.klusik.cz si může­te všim­nout, že při­by­ly ikon­ky s „čer­pa­cí sta­ni­cí“ a spo­tře­bou (v sou­čas­nos­ti zob­ra­zu­je něja­kých 11 lit­rů / 100 km). Samo­zřej­mě, že evi­do­va­ná spo­tře­ba bude časem mno­hem men­ší, zatím je málo „měří­cích dat“, tak­že se nedá ani s přes­nos­tí určit, jak je to se spo­tře­bou přímo.

Kaž­do­pád­ně ač v této apli­ka­ci vychá­zí spo­tře­ba pří­mo „hro­zi­vě“ (aby ne, když to nako­nec při­da­lo posled­ní čer­pá­ní a stav kilo­me­t­rů je vlast­ně ten, kte­rý je při čer­pá­ní, tak­že na 2 tan­ko­vá­ní vlast­ně uje­de 1 úsek, na 4 tan­ko­vá­ní jen 3 úse­ky atd., tedy s dal­ší­mi tan­ko­vá­ní­mi si výsle­dek zpřes­ní), apli­ka­ce pří­mo v mém tele­fo­nu počí­tá klouza­vě a neza­po­čí­tá­vá pří­mo posled­ní tan­ko­vá­ní jako „13 lit­rů na 0 km“, ale neu­va­žu­je ho, prak­tic­ky z hod­no­ty tan­ko­vá­ní vyu­ži­je pou­ze odo­me­tr. Tam vychá­zí prů­měr­ně spo­tře­ba 7,8 lit­rů / 100 km, nicmé­ně maxi­mál­ně 9,5 lit­rů / 100 km a mini­mál­ně asi 6 lit­rů na 100 km — ale i zde je zatím pro­blém s málo daty, přes­nost není sta­tis­tic­ky pří­liš mož­no zlepšit.

Kaž­do­pád­ně ten­den­ce je jas­ná — zhru­ba těch 7/100 si to pros­tě vez­me a to jsem chtěl sly­šet 😉 Budu infor­mo­vat o dal­ším vývoji 🙂

Příspěvek byl publikován v rubrice Náš Rover, Postřehy a jeho autorem je klusik. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.

4 komentáře u „Měře­ní spo­tře­by Roveru

 1. kou­kam, ze rad­si pou­zi­vas nemec­kej ser­ver 🙂 pri­jde mi vtip­ny pred­po­ci­ta­vat CZK na EUR a jako nevy­ho­du, ze tam neu­vi­dis vyvoj ceny ben­zi­nu, pro­to­ze bude ovliv­ne­nej kur­zem meny
  tro­chu necha­pu, proc tam neni uje­ta vzda­le­nost u 2. tankovani

  btw, kou­kal jsem na spo­tre­by Focu­su v DB a nekdo ma ben­zi­no­vy­ho Focuse II 1.6 a na 45000 km ma pru­mer­nou spo­tre­bu 5.7 l/100km, to chci taky 😀
  ale je tam nekdo se sedan, upl­ne jako mam ja, jen o rok star­sim a na 60000km ma upl­ne tu samou spo­tre­bu, jako mam ja ted­ka, tj. 6.6 l/100km

  • Ahoj, tak já žád­nej čes­kej nena­šel, no 😀

   Nic nepře­po­čí­tá­vám, pros­tě to tam zadám v CZK 😉 😉

   Cože tam není? Že bych tam měl bug v zada­ných datech??

   Hezká spo­tř­ba, no 😉 😉 Já mys­lím, že se na 6−−7 dosta­nu taky… časem 😉

    • Mohu si vybrat v jaké měně jsem tan­ko­val 😉 Jeli­kož se čís­lo nemě­ní, tak je to asi ulo­že­no jako „typ měny“ a „část­ka“, ta se pak dyna­mic­ky pře­po­čí­tá­vá na EUR — nebo mož­ná rov­nou uklá­dá pod­le aktu­ál­ní­ho kur­zu, to fakt nevím 😉 😉 Kaž­do­pád­ně mohu zadá­vat v čem chci, kdy­bych tře­ba ces­to­val po světě 😉 😉

     Už jsem si vši­ml, že není vypo­čí­ta­ná, tak to neva­dí, trip ani nee­vi­du­ju, tak­že to si tam něco vždyc­ky dopoč­te (asi od posled­ní­ho tan­ko­vá­ní bo tak nějak) 😉

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.

 

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..